برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-04-20
600,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
900,000 ریال
0 دلار
2
تا تاریخ 1394-04-20
850,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
1,100,000 ریال
0 دلار
3
تا تاریخ 1394-04-20
1,000,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
1,500,000 ریال
0 دلار
4
تا تاریخ 1394-04-20
1,500,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
2,000,000 ریال
0 دلار
5
تا تاریخ 1393-12-19
0 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1393-12-19
0 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
0 ریال
0 دلار
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: b zar,zar; color: #0000ff;"><span style="color: #808000; font-family: lotus,b lotus; font-size: x-large;"><strong>راهنمای استفاده از خدمات غذایی و اسکان</strong></span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: b zar,zar; color: #0000ff;">به اطلاع شرکت کنندگان محترم در دومین کنگره قارچ شناسی ایران می رساند که برنامه غذایی کنگره و قیمت آنها به شرح جدول فرم پیوست می باشد. همچنین قیمت هرشب اقامت در مهمانسرای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز در آن اعلام شده است. لطفا جدول را دریافت فرموده و پس از واریز مبلغ و تکمیل آن، همراه فیش بانکی به آدرس های ذکر شده ارسال فرمایند.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: b zar,zar; color: #0000ff;">شرکت کنندگانی که مایل به سکونت در <span style="font-size: large; color: #ff0000;"><strong>هتل</strong></span> هستند، می توانند از <strong>هتل 3 ستاره پردیس</strong> کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نمایند. گنجایش این هتل چهل و دو نفر است و دارای اتاق های دو تخته و دو اتاق سه تخته می باشد. <span style="color: #ff0000;"><strong>هزینه اقامت در هتل</strong> </span><strong><span style="color: #ff0000;">هفتاد و پنج هزار (75000) تومان</span> به ازای هر نفر در هر شب می باشد. برای رزواسیون می توانید با شماره 32201890 026 تماس بگیرید</strong>. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: b zar,zar; color: #0000ff;"><span style="font-size: x-large;">برای دریافت فرم <a href="data/cnf1418189823/uploads/Anouncement%203;%20Food%20and%20Acomodition%20Costs%20new.pdf"><span style="color: #808000;"><strong>اینجا</strong></span></a> را کلیک نمایید.</span> <br /></span></p>