استفاده رایگان از استخر سرپوشیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1394-05-30

برای استفاده رایگان شرکت کنندگان محترم در کنگره قارچ شناسی از استخر سرپوشیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، هماهنگی های لازم انجام شده است. شرکت کنندگان می توانند در روز ثبت نامه کنگره، برای استفاده از استخر نیز در بخش مربوطه ثبت نام نمایند. بدیهی است که استفاده از موزه در قالب گروههایی انجام می شود که از طرف مسولین اجرایی کنگره تنظیم می گردد. استفاده از استخر شامل خانم ها و آقایان به ترتیب در روزهای یکشنبه 94/6/1 و دوشنبه 94/6/2 می باشد.