انتخاب پوستر برتر
1394-04-23

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که پوسترهای ارائه شده در کنگره از نظر کیفی مورد بررسی کمیته علمی قرار می گیرند. سه پوستر برتر در جلسه اختتامیه معرفی می شوند و به رسم یادبود به ارائه کنندگان آنها هدایی تقدیم می گردد.