برگزاری کارگاه آموزشی ژنتیک جمعیت قارچها
1394-04-23

امکان ثبت نام در کارگاه آموزشی ژنتیک جمعیت قارچ ها فراهم شده است. علاقمندان محترم می توانند به گزینه ثبت نام در صفحه اصلی وب سایت کنگره مراجعه فرمایند. این کارگاه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 4 و 5 شهریور 94 در محل گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران برگزار می گردد.