به نام خالق هستی

قارچ ­شناسی از ارکان دانش گیاه­پزشکی، پزشکی، دامپزشکی، بیولوژی خاک ، صتایع غذایی و دارویی، محیط زیست و کشاورزی به شمار می­ رود. قارچ ها یک گروه از مهم­ترین موجودات زنده روی زمین هستند که نه تنها نقش مستقیمی در اکوسیستم­ های طبیعی دارند، بلکه اثرات شگرفی، به طور مستقیم و غیرمستقیم روی زندگی انسان می­ گذارند، هر ساله باعث میلیاردها دلار سود و یا ضرر اقتصادی می ­شوند و توجه دانشمندان زیادی را به خود جلب می­ کنند. نمی توان تصور کرد که روزی از زندگی انسان بدون حضور قارچ سپری گردد. اغلب قارچ ها مفید هستند و حضور آنها در طبیعت لازم است. حتی انواع مضر برای زندگی انسان نیز می توانند برای طبیعت مفید باشند. به اعتقاد دانشمندان، گیاهان عالی زمانی توانستند در همه نقاط زمین گسترش یابند که قارچ های میکوریز با ریشه آنها زندگی همزیستی را آغاز کردند. قارچ ها به عنوان تجزیه کننده های قوی، در برگرداندن مواد آلی گیاهی و جانوری به طبیعت و حاصلخیزی خاک نقش اساسی دارند. تشکیل گلسنگ یکی از جنبه های مفید بیولوژی قارچ ها در محیط زیست است. از قارچ ها به فراوانی در فتاوری های نوین زیستی استفاده می شود. آغاز تاریخچه فناوری زیستی با استفاده از قارچ ها همراه بوده است. در تحقیقات ژنتیک، از چندین گونه قارچی استفاده می شود و بسیاری از یافته های ژنتیک کلاسیک و مولکولی مرهون استفاده از قارچ ها می باشد. قارچ ها به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و صنایع کوچک یا بزرگ پروش قارچ های خوراکی در دنیا و ایران، تولید کننده این قارچ ها برای مصرف مستقیم غذایی هستند. از برخی قارچ ها به خوبی در صنایع دارویی و صنعتی استفاده می شود. قارچ ها نقش های زیادی را در کشاورزی بازی می کنند. قارچ ها عامل عمده ترین بیماری های گیاهی  هستند. از طرف دیگر قارچ ها به عنوان دشمنان طبیعی و آنتاگونیست برای بسیاری از بیمارگرها و آفات گیاهی مطرح هستند و استفاده صحیح از آنها به جای سموم در قالب روش های دوست دار طبیعت، اهمیت زیادی دارد. برخی از قارچ ها بیمارگر انسان و دام هستند. اگرچه، تعداد این گروه از قارچ ها خیلی زیاد نیست، با این حال بیماری های بسیار با اهمیتی را ایجاد می کنند. قارچ ها با تولید توکسین های خطرناک در محصولات و فرآورده های کشاورزی، برای سلامتی مصر می باشند.

یکی از مهمترین برنامه های انجمن قارچ شناسی ایران پس از تشکیل در سال 1389، برگزاری کنگره ملی قارچ شناسی در ایران با هدف جمع کردن استادان، پژوهشگران، دانشجویان و افرادی که به نوعی در زمینه های علمی و تجاری این رشته فعالیت دارند، هر دو سال در یک مکان علمی، تعیین گردید. تا در آن یافته های جدید تحقیقاتی و اجرایی به اطلاع همه دست اندرکاران رسانده شود و راهکارهایی برای بهبود و توسعه رشته در کشور ارائه گردد. خوشبختانه اولین کنگره قارچ شناسی ایران با موفقیت در شهریور سال 1391 به میزبانی دانشگاه گیلان در رشت برگزار گردید.

دومین کنگره فارچ شناسی ایران در تاریخ 1 تا 3 شهریور 1394 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (دانشکده کشاورزی سابق) دانشگاه تهران برگزار می گردد. در این کنگره چکیده مقالات در زمینه دستاوردهای جدید مربوط به تمام زمینه های رشته قارچ شناسی شامل: تاکسونومی و فیلوژنی، زیست شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک و اکولوژی قارچ ها (قارچ های رشته ای، مخمرها، میکوریزها، گلسنگ ها و همزیست) و موجودات قارچ مانند، قارچ های بیمارگر (گیاهی، انسانی، حیوانی) قارچ های آنتاگونیست و پارازیت، قارچ های صنعتی، دارویی و خوراکی پذیرفته می شود. علاوه بر این، یک سمپوزیوم در زمینه بررسی مسائل مربوط به آموزش قارچ شناسی در کشور و یک کارگاه در زمینه تجزیه و تحلیل ژنتیک جمعیت قارچ ها برگزار می گردد.

شرکت کنندگان محترم می توانند با مراجعه به وب سایت کنگره برای ثبت نام و ارسال چکیده مقاله اقدام فرمایند. انجمن قارچ شناسی ایران و دانشگاه تهران مقدم شما عزیزان را پیشاپیش گرامی می دارند.

به امید دیدار

دبیر علمی